รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ Dr. Joachim Breuer ประธานสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) หารือยุทธศาสตร์ Vision Zero ย้ำ ไทยพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อประโยชน์ของแรงงานไทยทุกคน

     วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Dr. Joachim Breuer ประธานสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) และ ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน ณ ห้องรับรอง VIP บริเวณห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า การหารือในวันนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ Vision Zero หรือยุทธศาสตร์โลกเพื่อการเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน ที่สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ ได้ริเริ่มยุทธศาสตร์ Vision Zero ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงการสร้างเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุอันตรายและการเสียชีวิตจากการทำงาน รวมถึงสร้างเสริมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอนามัยในทุกประเภทกิจการ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านประกันสังคมระหว่างสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศและกระทรวงแรงงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ เป็นต้น 

ภาพและข่าว : กระทรวงแรงงาน

 

 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตามหลักของ กฎทอง 7 ประการ รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero - สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561  ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตามหลักของ กฎทอง 7 ประการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero - สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน”  รุ่นที่ 1  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้กำหนดจัดสัมมนาและชี้แจงโครงการ “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero"สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน” “Towards Sustainable Safety Culture of Prevention” ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

 

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้กำหนดจัดสัมมนาและชี้แจงโครงการ “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero"สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน” “Towards Sustainable Safety Culture of Prevention” ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้กำหนดจัดสัมมนาและชี้แจงโครงการ “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน” “Towards Sustainable Safety Culture of Prevention” ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

ทำไมต้องเข้าสัมมนาและ workshop   “Seven  Golden   Rules  to  Implement  the Vision Zero Strategy”  ?

  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การป้องกันอุบัติเหตุกับผู้สอนซึ่งเป็นชาวเยอรมัน (บรรยายอังกฤษ-แปลไทย) ที่มีประสบการณ์จากการทำงานด้านความปลอดภัยโดยตรง
  • Seven  Golden   Rules  ได้รับการออกแบบและได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับทุกประเภทกิจการในหลายๆ บริษัทเพื่อการลดอุบัติเหตุในเชิงป้องกัน
  • Seven  Golden   Rules  คือเครื่องมือนำไปสู่กลยุทธ์การลดอุบัติเหตุโดยรวมขององค์กร
  • ISSA  เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับความเชื่อถือในด้านความปลอดภัยมีสมาชิกมากกว่า 150 ประเทศ มีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  (ดูข้อมูล  www.issa.int/en_GB/contact)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดย ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม, รศ. ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์อุปนายก, ดร. ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ISSA Mining Strategy Workshop ครั้งที่ 2 และการประชุมใหญ่สามัญ (General Assembly) ของ ISSA Mining Section ครั้งที่ 34 โดยมี Mr. Ulrich Meesmann, ISSA Mining President เป็นประธานการประชุม, วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) และ ISSA Mining จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "มุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแบบยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ VISION ZERO / Towards Sustainable Safety Culture of Prevention - The Vision Zero Strategy, Workshop" โดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมฯ  กล่าวเปิดการสัมมนาและอภิปราย เรื่อง "มุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแบบยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ VISION ZERO"  ต่อด้วยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "The Beginning and Success Stories of Vision Zero Strategy and 7 Golden Rules" โดย Mr. Helmut Ehnes, Secretary General ISSA Mining Division  จาก ISSA (International Social Security Association) และเข้มข้นกับการบรรยาย "กฎทอง 7 ประการ (Seven Golden Rules) เครื่องมือการบริหารสำหรับสถานประกอบกิจการไทย" โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์   อุปนายกสมาคมฯ  ควบคู่กับการ Workshop : วิธีการประเมินตนเองด้วยกฎทอง 7 ประการ โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯ ปิดท้ายด้วยการเสวนา เรื่อง เราจะพัฒนากลยุทธ์ Vision Zero ให้สอดคล้องกับนโยบาย Safety Thailand ได้อย่างไร โดย  ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และ Mr. Helmut Ehnes ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสถานประกอบกิจการชั้นนำ  ร่วมลงนามความร่วมมือและอบรมเชิงปฏิบัติการ "Vision Zero and Seven Golden Rules"  เพื่อพัฒนาไปสู่การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน จนไปสู่ความเป็นศูนย์ด้วยภาวะผู้นำของผู้บริหาร โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ เป็นประธาน ที่ โรงแรม SD Avenue  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนา "วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน" Vision Zero Strategy เพื่อให้คนทำงานไทยปลอดภัย

"VISION ZERO"
     อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน มิได้เกิดขึ้นจากโชคชะตา และไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้....หากแต่สิ่งเหล่านี้มีสาเหตุของการเกิดขึ้นเสมอ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน จะทำให้สาเหตุทั้งหลายถูกขจัด และอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ อันตรายและโรคจากการทำงานได้รับการป้องกัน

     "VISION ZERO" เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้าน ความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ อาคารธาราเทพ ฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษา เป็นการประชุมนานาชาติ ร่วมกับสมาชิกในโครงการ Vision Zero ที่จะมาจากประเทศต่างๆ ในยุโรปและประเทศอื่นๆ ประมาณ 50 คน

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ First International Thailand VISION ZERO Conference นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) กล่าวเปิดการประชุมฯ ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย), Mr. Ulrich Meesmann, President of ISSA Mining., นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล), Mr. Law Chi-Ming, Secretary General, APOSHO. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

เริ่มวันแรกของการประชุมวิชาการนานาชาติ First International Thailand VISION ZERO Conference, 12 กันยายน 2560 

 

Keynote 1:

VISION ZERO & THE 7 GOLDEN RULES: THE GLOBAL PREVENTION STRATEGY BY ISSA FOR MINING AND BEYOND, โดย Mr. Helmut Ehnes, Secretary General, ISSA Mining, Germany.

วันที่สองของการประชุมวิชาการนานาชาติ First International Thailand VISION ZERO Conference, 13 กันยายน 2560 

 

Keynote 5: 

VISION ZERO in the Construction Sector: HOW TO IMPROVE CONSTRUCTION OHS TRAININGS. Mr. Firat Sükrü Eker, ISSA Construction.

 

ภาพบรรยากาศในงาน Gala Dinner - First International Thailand VISION ZERO Conference, ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน (ประเทศไทย), Mr. Vic Pakalnis, Vice President of ISSA Mining กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน และ มล. ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการฯ และเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ VISION ZERO วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ​

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) หรือ SHAWPAT มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขภาพ ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทยในห้วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

"While it is important to further reduce accident risks we strongly believe that in todays’ complex and demanding world of work companies need to focus more on health risks including those that negatively influence people’s wellbeing. A workplace without accidents, diseases and harm is only possible if both the safety, health and wellbeing of people is properly looked after”

Page 4 of 4

Search

Calendar

« August 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31