สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เข้ามอบ Certificated of Commitment VISION ZERO ประจำปี 2565 ณ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

65144_3.jpg (1568×1044)

        วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมด้วยคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคณะ เข้ามอบ Certificated of Commitment VISION ZERO ประจำปี 2565 ณ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบโดย คุณศักดิ์ชัย มโนจิตงาม รองประธานบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร

       โครงการ VISION ZERO ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นต้นแบบ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความผาสุก เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.