มอบรางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ให้กับบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น จำกัด

64282_1.jpg (1568×1044)

      วันที่ 27 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีโอกาสต้อนรับและมอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3)  ให้กับบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น จำกัด รับมอบโดย คุณนนก์ภสร นเรธรณ์ ผู้จัดการโรงงาน ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

      โครงการ Thailand Vision Zero ช่วยให้บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น จำกัด สามารถขับเคลื่อนให้เกิดระบบความปลอดภัยที่ยั่งยืนขึ้นภายในสถานประกอบกิจการ ด้วยการใช้เครื่องมือกฎทอง 7 ประการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนขึ้น อีกทั้งยังเป็นเสมือนตัวกลางในการประสานระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.