มอบรางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 และ Certificate of Commitment Vision Zero ประจำปี 2564 ให้กับบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

64279_08.jpg (1568×1044)

         วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์
ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ  เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3) และ Certificate of Commitment Vision Zero ประจำปี 2564 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3)  ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ รับมอบโดย คุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์  ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช และ คุณนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์  นอกจากนี้ผู้บริหารบริษัทซีเกท ฯ ได้นำทีมผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เยี่ยมชมโรงงานตามผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ Vision Zero

        โครงการ Thailand Vision Zero ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการไทยให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และความผาสุกในการทำงาน โดยมีสถานประกอบกิจการชั้นนำเข้าร่วมมากกว่า 100 แห่ง ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันให้เกิดความอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.