SHAWPAT ร่วมกับ บริษัท เครือข่ายความปลอดภัย จำกัด ส่งมอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ Vision Zero ให้กับเครือข่ายด้านความปลอดภัย

64202_6.jpg (1536×1066)

            วันที่ 7 กันยายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ (Thailand Vision Zero Center) ร่วมกับ บริษัท เครือข่ายความปลอดภัย จำกัด จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ "แนวคิด Vision Zero กับการจัดการด้านความปลอดภัยในประเทศไทย" บรรยายโดย รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างมีแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพคนในองค์กรให้เกิดความยั่งยืน และสนับสนุนการเผยแพร่แนวคิด Vision Zero ให้กับเครือข่ายด้านความปลอดภัย

          กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังการอบรมมากกว่า 70 ท่าน   ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประเด็นน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนและผาสุกในการทำงาน

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.