สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เข้าร่วมการสัมมนากับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ ISSA Mining

64043_8.jpg (3000×1377)

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคณะบริหารโครงการ Vision Zero เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “Introduction to Vision Zero – Improving Safety, Health, and Wellbeing in Mines and Quarries in Thailand” โดยมีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้จัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้

          การสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “Introduction to Vision Zero – Improving Safety, Health, and Wellbeing in Mines and Quarries in Thailand” ได้รับเกียรติจากท่านวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก Mr. Helmut Ehnes วิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักการ Vision Zero รวมถึงกฎทอง 7 ประการ จาก ISSA Mining มาให้ความรู้

          สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการร่วมมือเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ระหว่าง สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ ISSA Mining เพื่อเป็นการลดอัตราการสูญเสียและความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงาน และสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

Latest from Prapatsorn

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.