สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมขับเคลื่อน VISION ZERO สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) หรือ SHAWPAT มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขภาพ ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทยในห้วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

       เมื่อกระทรวงแรงงานประกาศนโยบาย Safety Thailand และได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 187 สมาคมฯ ได้มองเห็นว่า VISION ZERO น่าจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันที่เหมาะสม จึงได้ประสานการดำเนินแผนการขับเคลื่อน VISION ZERO STRATEGY นับตั้งแต่ปี 2558 โดยได้เชิญผู้แทนจาก ISSA Mining มาเป็นวิทยากรในการสัมนาให้แก่ทีมบริหารและสมาชิกที่โรงแรม เอวานา แล้วเดินทางไปร่วมประชุม First European Vision Zero Conference ที่เมือง BOCHUM,Germany และเจรจาความร่วมมือกัน

      ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สมาคมฯ ด้วยความร่วมมือจาก ISSA Mining และการสนับสนุนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ได้จัดสัมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยเชิงป้องกัน โดยยุทธศาสตร์ VISION ZERO แก่สถานประกอบการที่สมัครใจเข้าร่วม และตามด้วยการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือและสร้างความเข้าใจเพิ่มเติม


      หลังงาน XXI World Congress in OSH ที่สิงคโปร์ ในช่วง 10-12 กย 60 ISSA Mining ได้ร่วมกับสมาคมฯ ด้วยความร่วมมือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และประชุมวิชาการ First Thailand International Vision Zero Conference ที่รร เจ้าพระยาปาร์ค เป็นที่ประทับใจแก่ทุกฝ่าย และยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์Vision Zero ในประเทศไทยร่วมกัน

 

       การร่วมมือกันและความเป็นผู้นำของสมาคม Shawpat และ ISSA และธรรมศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ และมีความแนบแน่นเป็นอย่างยิ่งและจะขับเคลื่อนต่ออย่างเต็มที่ให้ลงไปถึง สปก ทุกภาคส่วน

 

 

phitsanoo

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

www.thailandvisionzero.com

Latest from phitsanoo

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.