กำหนดการอบรมหลักสูตรออนไลน์ "Vision Zero สำหรับสถานศึกษา" ของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

65149_1.jpg (4496×2534)

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เดินหน้านำร่องสร้าง "โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ" ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2565
         

              โดยใช้เครื่องมือกฎทอง 7 ประการ สำหรับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มีความปลอดภัย สุขภาพที่ดี และมีความผาสุกที่ยั่งยืน


              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรมหลักสูตร "Vision Zero สำหรับสถานศึกษา" ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.