มอบรางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ให้กับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

64280_01.jpg (1568×1044)

       วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณสมชาย สื่อมงคลวงศ์  กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมินโครงการ Vision Zero เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ให้กับบริษัทในเครือโอสถสภาที่เข้าร่วมโครงการ ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน (สาขาหัวหมาก) ต้อนรับโดย คุณปรีชา ไชยขาว  คุณพลังรัฐ ธนการพานิช  คุณธนาวัฒน์ โชวิทยา คณะผู้บริหาร Site Leader  บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

       โดยมีบริษัทในเครือเข้ารับรางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ดังนี้

• บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน 1)    ระดับสมบูรณ์
• บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด  สำนักงานใหญ่      ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด    ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โรงงานมีนบุรี         ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด (สมุทรปราการ) (กองผลิต)   ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด   ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (อยุธยาคลังสินค้า)     ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (อยุธยาการผลิต)    ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (จตุจักร)     ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ลาดกระบัง)      ระดับก้าวหน้า

 

        โครงการ Thailand Vision Zero   เป็นภารกิจหลักในการขับเคลื่อนความปลอดภัยของ บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ VISION ZERO ยังเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบ และพัฒนาระบบความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในมุมมองด้านการปลอดอุบัติภัยจากการทำงาน เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมในประเทศ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.