โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero เดือนสิงหาคม

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี 2563 โดยการนำของ นายวินัย ลัฐิกาวิบูลย์ นายสมชาย สื่อมงคลวงศ์ นางสุมาลี ชนะชาญมงคล นางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ นางเบญจมาศ ทองไข่มุกต์ นางสาวกาญจนา กานต์วิโรจน์ นายสวินทร์ พงษ์เก่า และนายเอกชิชย์ สายัณห์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เรื่องยุทธศาสตร์ Vision Zero เข้าร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วย

              โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี 2563 มีสถานประกอบกิจการสนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 40 แห่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสถานประกอบกิจการ ให้มีสถิติการประสบอุบัติเหตุลดลง รวมทั้งสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมุ่งสู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการของยุทธศาสตร์ Vision Zero

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

 

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท ยูจิ้น จำกัด

 

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท แอ๊คควาเทคแม๊คซ์คอนเอเชีย จำกัด

 

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท​ โรงพิมพ์นิยมกิจ ​(1994)​ จำกัด

 

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด

Latest from Prapatsorn

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.