[ สมัครฟรี!!! ] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ VISION ZERO

 

     เชิญชวนสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ VISION ZERO สมัครฟรี !!!  รับสมัครจำนวนจำกัด ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี  โดยดาวน์หลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  จากนั้นส่งมายังสมาคมฯ ภายในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

 

หมายเหตุ

 • ต้องเป็นสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (ไม่จำกัดประเภทกิจการ)

 • ต้องเป็นสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน

 • ต้องส่งเอกสารสถิติประสบอันตรายย้อนหลัง 2 ปี

 • ให้ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

  ได้ที่ นางสาวพรทิพย์ สุขพลาย ผู้ประสานงานโครงการ 

  ที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ 
  เลขที่ 22/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  กทม.10170 

  หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  หรือ โทรสาร 02-4485556

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • 02-8841852 ต่อ 212 ,313 หรือ 099-1966229

 

phitsanoo

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

www.thailandvisionzero.com

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.