อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แต่อุบัติเหตุล้วนเกิดขึ้นจากสาเหตุ

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันที่เข็มแข็ง สามารถกำจัดสาเหตุต่างๆที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อันตรายและป้องกันโรคจากการทำงานได้
" Vision Zero " คือแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่จะนำมาใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน โดยการบูรณาการแบบ 3 มิติ คือ

  1. ด้านความปลอดภัย
  2. ด้านสุขภาพ และ
  3. ด้านความผาสุก ในทุกระดับของการทำงาน

สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและการมีสุขภาพดีไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลด้านเศรษฐกิจด้วย ผลการวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนเชิงป้องกันอุบัติเหตุ พิสูจน์ให้เห็นว่าเงินที่ลงทุนในด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ทุกๆ หนึ่งดอลล่าร์ได้รับผลตอบแทนมากกว่าสองดอลล่าร์ ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจในด้านบวก สภาพการทำงานที่ดีมีส่วนช่วยให้ธุรกิจดีด้วย
แนวคิด Vision Zero ของ ISSA มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนนำไปใช้
ให้เหมาะสมกับความสำคัญของงานความปลอดภัย สุขอนามัยและความผาสุกเฉพาะสำหรับในแต่ละบริบทขององค์กรนั้นๆ เนื่องด้วยความยืดหยุ่นในการนำไปปรับใช้งาน
“ Vision Zero” จึงเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการต่างๆ วิสาหกิจหรืออุตสาหกรรมในทุกภูมิภาคของโลก
เรามาร่วมมือกันรณรงค์ Thailand Vision Zero กันเถอะครับ 

 

Accidents at work and occupational diseases are neither predetermined nor unavoidable – they always have causes. By building a strong prevention culture, these causes can be eliminated and work related accidents, harm and occupational diseases be prevented.


“Vision Zero” is a transformational approach to prevention that integrates the three dimensions of safety, health and well-being at all levels of work.
Safe and healthy working conditions are not only a legal and moral obligation – they also pay off economically. International research on the return on investments in prevention proves that every dollar invested in safety and health generates a potential benefit of more than two dollars in positive economic effects. Healthy working conditions contribute to healthy business.
The ISSA’s Vision Zero concept is flexible and can be adjusted to the specific safety, health or well-being priorities for prevention in any given context. Thanks to this flexibility, Vision Zero is beneficial to any workplace, enterprise or industry in all regions of the world.
Join Us!