รายชื่อสถานประกอบกิจการที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand Vision Zero

1 ไซเพรส เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
2 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
3 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็ก และวัสดุเหล็ก
5 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จํากัด ฆ่าไก่และชำแหละเนื้อไก่แช่แข็ง ทำลูกชิ้น ไส้กรอก
6 บริษัท โอสถสภา จำกัด  ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศไทย 
7 บริษัทอาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)  การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่น ๆ
8 บริษัทบางกอกแคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ผู้ผลิตกระป๋อง ฝากระป๋อง สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม 
9 บริษัท เทยินโพลีเอสเตอร์ จํากัด ผลิตโพลีเอสเตอร์ชิพ เส้นใยสังเคราะห์ชนิดสเตเบิลไฟเบอร์
10 พรีเมียร์ฟิชชั่น แคปปิตอล บริการจัดการธุรกิจและการลงทุน
11 บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์   จำกัด การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก
12 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย)  จำกัด การผลิตปูนซีเมนต์
13 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร
14 บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์